Meie ligimesed

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 10:25-37

Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!” (Luuka 10:36-37)

Vajasin ühel päeval abi arvutiprobleemi lahendamisel ja pöördusin klienditoe poole. Helistajaid oli palju ja mu kõne pandi ootele. Et aega hästi kasutada, hakkasin oodates Päevasõna lugema. Tolle päeva mõtiskluse autor kirjeldas seda, kuidas ta laiendas oma palvefookust ja hakkas lisaks isiklikele vajadustele palvetama ka naabrite ja päris võõraste inimeste murede pärast. Kuna kõne oli endiselt ootel, otsustasin palvetada tolle inimese eest, kes minuga viimaks tegelema hakkab. Küllap pidi ta vahel raskete klientidega suhtlema ning vajas selleks Jumala rahu ja tarkust. Sain oma probleemile lahenduse ning tänasin teenindajat tema vastutulelikkuse eest. Kuigi ta oli mulle võõras, oli ta Jumala silmis minu ligimene. Jumal hindab meie palveid ja soovib meid juhtida, tervendada ja kinnitada. Seda vajavad kõik inimesed.

Lori Hulvey (Illinois, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita haarata palvetesse ka need olukorrad ja inimesed, keda me ei tunne, sest nad kõik on meie ligimesed. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumalat kiites saan uue jõu.

PALVE TULIPUNKT:
KLIENDITEENINDAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.