Sõna vägi

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Jaakobuse 3:9-18

Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja! (Psalm 19:15)

Sõnades on vägi. Sõnad võivad haavu parandada, aga võivad ka hingehaavu lüüa. Seal, kus pole kohta Pühale Vaimule, valitsevad sageli hävingut külvavad sõnad. Jeesuse õpetus tõi inimeste ellu lohutust kaotuses, andestust eksimustes, lahendust konfliktides, elu, rahu ja lootust sinna, kus valitsesid hirmud ja surm. Kristlastena oleme kutsutud jagama usku sõna ja teoga, sest Kristuse sõnad tõid esile uue elu. Kui kohtame kedagi, kes vajab usust ja lootusest kantud sõnu, siis võime kasutada väge, mida sisaldab hea sõnum Jeesusest Kristusest.

Julianis Báez de Pichardo (Dominikaani Vabariik)

PALVE:
Hea Jumal, aita meid kasutada õigeid sõnu, mis iseloomustavad Sinu järgijaid. Palvetagem Jeesuse eeskujul: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.] (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jagan täna lootuse sõnumit.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEDA OLEN SÕNADEGA HAAVANUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.