Teeniv armastus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. korintlastele 9:19-23

Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. (1. Korintlastele 9:23)

Õppisin tundma naist, kes elas ühes meie väga vaeses linnaosas. Ta oli väga haige ja polnud kedagi, kes oleks tema eest hoolitsenud. Püüdsin teda aidata ja iga minu külaskäigu ajal palus ta mul laulda ja midagi Piiblist ette lugeda. Ta rääkis tavaliselt väga vähe, kuid ükskord ütles: “Tänan, et kohtled mind kui inimest. Olen kogenud Jeesuse armastust, palveta mu eest, et saaksin tema tütreks ja mul oleks koht igaveses taevakodus.” Varsti pärast seda kohtumist lahkus naine igavikku. Apostel Paulus kirjutab, et on saanud kõikide orjaks, et võita võimalikult paljusid. Ta tegi seda evangeeliumi pärast, et saada selle õnnistuste osaliseks. Jeesus ootab, et kasutaksime oma võimalusi kaasinimeste õnnistamisel – mitte meie eneste, vaid evangeeliumi pärast.

Linda Chandra (Banten, Indoneesia)

PALVE:
Armas Jeesus, tänu Sulle võimaluste eest teenida Sind ja peegeldada Sinu armastust ligimestele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Minu valmisolek teenida toob õnnistuse ligimestele.

PALVE TULIPUNKT:
ÜKSINDUSSE JÄETUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.