Osadus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 22:34-40

Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! (Matteuse 22:39)

Sotsiaalmeedial on meie ühiskonnas suur mõju. Kuigi internet on andnud võimaluse üleilmseks suhtlemiseks, kannatab üha enam inimesi üksinduse all. Läänemaailmas on käivitatud palju programme, mis püüavad inimesi suhtlema panna. Inglismaal on koguni ametis minister, kelle ülesandeks on võidelda rahva üksindusega, et vähendada sellega seotud terviseriske. Milline peaks olema kristlik strateegia? Jeesus andis käsu armastada nii Jumalat kui ligimest, sealjuures peaksime armastama kaasinimest nagu iseennast. Tegelikkuses see alati ei toimi. Kui liigun ringi kauplustes, kontorites ja mujal avalikus ruumis, siis vaevalt jätkub mul tähelepanu teistele. Ka lähedastega suhtlen tavaliselt nutitelefoni abil. Olen palunud Jumalalt juhtimist, et võiksin ligimesi tähele panna ja neid vajadusel aidata. Võib-olla minu panus inimeste üksinduse leevendamisel pole just suur, kuid kõik üheskoos suudame maailma muuta.

Beverly Taylor (Arizona, USA)

PALVE:
Armas Jeesus, aita meid järgida Sinu käsku armastada Jumalat ja ligimesi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Suhtun armastusega inimestesse, keda täna kohtan.

PALVE TULIPUNKT:
MEIE NAABRID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.