Eeskujud

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. tessalooniklastele 2:9-13

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk! (Heebrealastele 13:7)

Minu poeg on alles neljaaastane, kuid meenutab juba praegu igas mõttes mind. Isegi juukselõikus tehti talle sarnane minu omale. Pühapäeviti, kui mängin kirikus ülistuse ajal trumme, tuleb ta lavale ja tahab mind aidata muusikat teha. Ta tahab olla kõiges minu moodi. Teiste inimeste matkimine pole üldiselt kristlik, sest see võib tähendada inimestest ebajumalate tegemist. Samas ei tohiks me kõrvale heita Jumala kingitust osaduse näol, mis aitab meid vaimulikult kasvada. Esimeses kirjas tessalooniklastele soovitab Paulus jälgida küpseid usklikke, kes tunnevad Jumala sõna. Kui võtame eeskujuks nende usu, siis võime ka ise usus kasvada. Usuteel käies on hea, kui leidub häid eeskujusid, kelles tunneme ära Kristuse olemuse. Nii õpime üheskoos Jumalat paremini tundma.

Jason Koon (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Armas Issand, ümbritse meid inimestega, kes aitavad meid usus kasvada. Aita juhatada teisi, kes vajavad samuti eeskuju. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kes annab mulle eeskuju Kristuse järgimisel?

PALVE TULIPUNKT:
MEIE EESKUJUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.