Tõhus relv

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 14:22-33

Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. (Heebrealastele 4:12)

Käisin oma perega muusikali vaatamas ja otsustasin pärast uurida, mida keegi etendusest arvas. Meie üks tütar mängib klaverit ja talle meeldisid laulud, teine tütar armastab kirjandust ja teda paelus sündmustik. Mu abikaasa leidis, et eriti huvitav oli vaadata publiku reaktsiooni laval toimuvale. Vaatasime kõik sama etendust, kuid meie muljed olid väga erinevad. Sama lugu näib olevat Pühakirjaga. Püha Vaim võib kõnetada meid sama loo kaudu väga erinevalt, sõltuvalt meie olukorrast ja vajadusest. Matteuse evangeeliumis on lugu sellest, kuidas Jeesus ja Peetrus kõndisid veepinnal. Parasjagu raskustes olev lugeja näeb Jeesust kui olukorra lahendajat. See, kelle usk vajab kinnitust, näeb Peetruse julgust ususammu tegemisel. Need, kes kahtlevad palvetamise mõttekuses, õpivad midagi olulist Peetruse palvest: „Issand, päästa mind!” Jumala sõna uurides saab see meile isiklikuks. Jumal ise räägib meile seda, mida meie süda parasjagu vajab.

Bob LaForge (New Jersey, USA)

PALVE:
Püha Vaim, anna meile igatsus lugeda Piiblit, et Sind tundma õppida. Kõneta meid, inspireeri ja muuda me elu. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kõnetab mind Pühakirja kaudu.

PALVE TULIPUNKT:
PIIBLITÕLKIJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.