Rahuvürst

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. Kuningate 1:32-40

Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes!” (Markuse 11:9-10)

Juba lapsena õppisin, et Jeesuse saabumine eesli seljas Jeruusalemma oli Sakarja prohveteeringu täitumine (Sk 9:9). Hiljem sain teada, et Jeesus kasutas sama teed, mida mööda oli kunagi tulnud kuningas Taaveti poeg Saalomon. Rahvas juubeldas, sest nägi temas Taaveti poega ja Messiat. Need, kes ootasid Rooma ülemvõimu kukutamist, pidid siiski pettuma, sest Jeesus käskis neil hoopis ligimesi armastada. Kristus polnud väejuht, vaid Rahuvürst, kes nimetas end teeks, tõeks ja eluks. (Jh 14:6) Ta kuulutas head sõnumit kõigile, kes olid valmis kuulama. Peale tema surma ja ülestõusmist viidi see sõnum üle kogu Rooma riigi ja viimaks kõikjale maailma. Jeesuse õpetus Jumala armastusest on tänaseni mõjus, vaatamata maailmas valitsevale kurjusele ja vahel ka kiriku nõrkusele. Jumal on kutsunud meid armastama kõiki inimesi nende erinevustele vaatamata. Nii toome au Kristusele, kes on Rahuvürst ja Messias.

Õde Confianza del Señor (Colón, Honduuras)

PALVE:
Armas Jeesus, täname Sind, et tulid kõigi inimeste ja rahvaste juurde armastuse sõnumiga. Aita meid seda edasi kanda. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kristuse abiga armastan minust erinevaid inimesi.

PALVE TULIPUNKT:
RÕHUTUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.