Uus algus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Haggai 1:3-11

Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mispärast? küsib vägede Issand. Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks omaenese koja asjus. (Haggai 1:9)

Meie kogudus jagunes hiljuti kaheks. Umbes pooled liikmed otsustasid lahkuda, põhjuseks nii õpetuslikud kui isikutevahelised erimeelsused. Tänases kirjakohas tuletab prohvet Haggai võimukandjatele meelde nende ülesannet tempel taastada. See oli hävitatud babüloonlaste poolt enne juutide pagendusse viimist ja oli endiselt varemeis. Haggai raamatut lugedes mõtlesin oma kiriku olukorrale. Keset konflikti, kahtlusi ja küsimusi võib siiski ka tajuda võimalust uueks alguseks. Kuidas saaksin omalt poolt aidata kogudust uuesti üles ehitada? Võiksin osaleda palvegrupis, piibliõppes ja mitmesugustes projektides. Saan pastorit toetada, oma usku jagada ja sõpru jumalateenistusele kutsuda – kõige sellega saame kujundada kirikule positiivsemat kuvandit. Kui oleme valmis isiklikud huvid kõrvale jätma ja osalema ühises ülesehitustöös, siis saab uuendatud nii kirik kui meie endi usk.

Dianne Fegan (Queensland, Austraalia)

PALVE:
Taevane Isa, aita meil näha võimalusi, kuidas saaksime tuua Sinu kogudusse uue elu. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Mida saan teha kiriku tervendamiseks?

PALVE TULIPUNKT:
SISEMISTE VASTUOLUDEGA KOGUDUSED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.