Palve

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 8:5-13

Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. (Matteuse 18:20)

Ühes Pennsylvania koguduses vaimulikuna teenides pidin kord kedagi telefoni teel nõustama. Kõne lõpus tegin ettepaneku palvetada, mis tekitas tolles inimeses imestust: “Kas siis telefoni teel saab palvetada?” Tema jaoks oli see uus mõte, kuid me palvetasime ja Jumal tegi oma osa. Uued põlvkonnad leiavad uusi viise Kristuse armastuse väljendamisel. Näiteks püüan pastorina Jeesuse lunastustöö selgitamiseks kasutada sotsiaalmeedia võimalusi. Matteuse evangeelium kinnitab, et kus kaks või kolm on Jeesuse nimel koos, seal on tema ise nende keskel. Kristus ühendab meid ka uue tehnoloogia abil. Kui ma ei saa inimestega suhelda silmast silma, siis tuletan meelde tõsiasja, et palve jaoks pole kunagi vahemaad. Kristuses oleme alati ühendatud.

Cletus L. Hull III (Pennsylvania, USA)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid meeles pidada, et füüsilised vahemaad ei saa kristlasi lahutada. Jeesuse pühal nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Palve ei sõltu vahemaast.

PALVE TULIPUNKT:
TEHNOLOOGIA KASUTAMINE KIRIKUTES

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.