Kristuse järgimine

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Efeslastele 2:1-10

Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat, nad olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. (Markuse 1:16-18)

Minu elustiili iseloomustasid pidutsemine ja hoolimatu liiklemine, mille tulemusena sain joobes juhtimise eest karistada. Ma mõistsin, et sellise enesekeskse ja ennasthävitava käitumise tulemusena kaotan viimaks oma abielu, perekonna ja karjääri. Seda mõistis ka üks mu sõber, kes küsis: “Milline koht on sinu elus Jeesusel?” See oli mu elus esmakordne kutse Kristust järgida. Peagi osalesin Emmause Teekonnal, mis on neljapäevane kristlik retriit, mis keskendub Püha Vaimu kogemisele. Osalesin hommikustel hardushetkedel, lugesin Pühakirja ja palvetasin. Pärast seda kogemust leidsin endale koha koguduses ja hiljem laiemas kristlikus teenimistöös. Minu elu on tänaseks täielikult muutunud ning ma vastutan väikese meestegrupi vaimuliku kasvu eest. Evangeeliumid kirjeldavad meile rahvahulkade ja jüngrite käitumist. Rahvas, kelle hulka kuulusin ka mina, ei kavatsenud oma eluviisi muuta. Jeesuse õpilased seevastu on Jumala käteks ja jalgadeks, kasutades oma aega, oskusi ja vahendeid kaasinimeste teenimiseks. Mina kuulun nüüd viimaste hulka.

Bob Schiavone (Kentucky, USA)

PALVE:
Taevane Isa, aita meid järgida Sinu juhtimist ja jagada ligimestega Sinu armastust ja halastust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Järgnen Issandale täna kõikjale.

PALVE TULIPUNKT:
VASTPÖÖRDUNUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.