Eelarvamused

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 10:9-16

Peetrus ütles neile: „Küllap te teate, et juuda mehel on lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks.“ (Apostlite teod 10:28)

Kui ma 61-aastaselt kraadiõppe edukalt lõpetasin, tabas mind pettumus. Ma ei saanud töökohta, mille nimel olin pingutanud. Registreerisin end retriidile, mis toimus ühes kloostris, ja peagi saingi sealt kutse. Esimese päeva õhtu teemaks oli Peetruse tõrksus paganate suhtes, keda peeti ebapuhasteks. Jalutasin pärast piiblitundi ringi ja palvetasin omaette. Millised minu seisukohad olid osutunud ekslikeks? Hiljem kabelis mõtiskledes arvasin kuulvat Jumala vastust. Mul oli olnud hirm uue alguse ees, sest pidasin end liiga vanaks. Mõistsin, et Jumal tahab mind edasi juhtida ja eelarvamustest vabastada. Vanus ei tähenda piiranguid vaid uusi võimalusi. Lahkusin kabelist kindla otsusega mitte pöörata tähelepanu kahtlustele, vaid keskenduda sellele, mida Jumal saab õnnistada nii minu kui kaasinimeste elus.

Linda Coggin (Briti-Columbia, Kanada)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid usus vastu astuda sellele, mida me ekslikult peame takistuseks oma teenimistöös. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Mida olen eksikombel ebapuhtaks pidanud?

PALVE TULIPUNKT:
RETRIIDIL OLEVAD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.