Tunnustus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 16:1-16

Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. (1. Peetruse 4:10)

Käisin hiljuti vaatamas üht suurepärast teatrietendust. Etenduse lõpul tulid näitlejad korduvalt lavale ja said publikult suure aplausi. Hiljem kavalehte uurides märkasin, et sellel oli pikk nimekiri inimestest, kes lava taga etenduse kordaminekuks oma panuse andsid. Nende fotod ja elulood lehel puudusid ning aplausi nad ei saanud. Ometi poleks etendus ilma nendeta lavale tulnud. Piiblist on meile tuttavad Peetrus, Paulus ja Timoteos, kelle panus oli algkiriku rajamisse suur. Kuid nad ei tegutsenud üksinda. Kirjas roomlastele 16. peatükis mainib Paulus 26 inimese nime, kes olid väga erineva taustaga, aga aitasid kõik ristikirikut rajada. Nende hulgas oli mehi, naisi, juute, paganaid, orje ja tähtsaid kodanikke. On selge, et Paulus hindas neid kõiki väga kõrgelt ja kiitis nende suurt panust ja pühendumist. Need, kel pole kirikus juhtivat rolli, ei peaks end väheväärtuslikuks pidama. Meil kõigil on oskusi ja andeid, millega saame ligimesi teenida ja Jumalale au tuua.

Wayne Greenawalt (Illinois, USA)

PALVE:
Hea Issand, aita meid mõista, et oleme kõik olulised Kristuse Ihu liikmed. Näita meile, kuidas kaasinimesi teenida Sinu nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Mul on oma roll Kristuse Ihus.

PALVE TULIPUNKT:
TEATRITE PERSONAL

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.