Tänulaul

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. korintlastele 2:14-17

Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! (Koloslastele 3:16)

Kuna ma pole eriti musikaalne, on uute ülistuslaulude õppimine olnud mulle raske ja aeganõudev tegevus. Veel viie aasta eest polnud ma ühtki neist lauludest kuulnud ja ei mõistnud ka ülistamise mõtet. Ma ei mõelnud ka sellele, et tänapäevaste vaimulike laulude tekstid toetuvad peamiselt Piiblile või vanadele hümnidele. Alguses oli mul neid raske igal nädalal laulda, kuid Püha Vaim aitas mind mõista, et ülistuse juures on kõige olulisem sõnum, mitte veatu esinemine. Kui lakkasin esinemise pärast muretsemast, hakkasin laulmises nägema imelist võimalust Jumala teenimiseks. Psalmide autor ütleb: „Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda.“ (Ps 69:31) Meie ülistus väljendab armastust Jumala vastu. Hääled, mis täidavad kirikuid kõikjal maailmas, rõõmustavad Loojat, eriti siis, kui lauljate südamed ja meeled on avatud Pühakirja tõdedele.

Robert Racine (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Issand Jeesus, tee meist laulmise läbi oma armastuse ja rahu tööriistad. Olgu me südamed, silmad ja kõrvad avatud Sinu sõna tõele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Minu laul on ohver Jumalale.

PALVE TULIPUNKT:
MUUSIKUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.