Andestus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Filiplastele 4:10-14

Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimulikku andi teie kinnituseks, see aga tähendab: teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. (Roomlastele 1:11-12)

Olin elurõõmus laps, kuid tähelepanuhäire tekitas mulle koolis probleeme suhetes õpetajate ja kaasõpilastega. Sattusin koolikiusamise ohvriks ja tundsin end aastaid tõrjutuna. Õnneks leidusid mõned heatahtlikud õpetajad ja sõbrad, kes mind toetasid. Mu uskliku ema abi oli kõige olulisem. Keskkoolis muutusid suhted koolikaaslastega veelgi keerulisemaks ja mind haaras viha ja tahtmine kätte maksta. Sel ajal mõistsin, et mu elu vajab uuendamist. Olin lapsena küll kuulnud Jumalast, kuid nüüd hakkasin teda tõsiselt otsima. Ma ühinesin noortega, kes aitasid mõista Kristuse armastust ja inspireerisid mind tema õpetust uurima. Praegu olen üliõpilane ja Kristuse järgija. Olen endistest traumadest paranemas ja mõistan nüüd ka andestuse tähtsust vaimulikul kasvamisel ja Jumala tahte täitmisel.

Ana María Sierra Olivares (Bogotá, Colombia)

PALVE:
Armuline Jumal, olen tänulik Sinu armastuse ja Jeesuse eeskuju eest andestamisel. Anna meile julgust kaitsta neid, keda kiusatakse. Me suudame seda Kristuse väes. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala armastus tervendab hingehaavad.

PALVE TULIPUNKT:
KOOLIKIUSAMISE OHVRID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.