Ülesmäge

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 8:38-39

Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” (Heebrealastele 13:5)

Pärast pikka kuuma suve läksime perega mägedesse, et nautida jahedat ilma. Meie poeg kavandas oma esimese matka, mis tõotas meile pakkuda kauneid loodusvaateid. Mäkke ronides peatusime poolel teel oleval vaateplatvormil, kus sõime lõunat ja suhtlesime teiste matkajatega. Paljud kiitsid ülalt avanevat imelist vaadet. Pärastlõunal asusime teele, kuid umbes poole miili kaugusel tipust jäime vihma kätte. Poeg tahtis vihmale vaatamata ronimist jätkata, kuid oli selge, et sellise ilmaga poleks me tipust midagi näinud. Nii ei jäänud meil muud üle, kui auto juurde tagasi pöörduda. Kuigi me tippu ei jõudnud, oli meil olnud põnev seiklus ja toredaid kohtumisi teiste matkajatega. Võrdlen seda lugu enese usuteekonnaga. Olen püüdnud kõrgemale tõusta, kuid ka siis, kui see pole õnnestunud, olen kogenud Jumala ligiolu. Teadmine, et tagasilöökidele vaatamata ümbritseb mind alati Jumala armastus, on mind inspireerinud teekonda jätkama.

Gretchen Nelson (Florida, USA)

PALVE:
Hea Jumal, aita meil meeles pidada, et kuhu iganes meie tee ka ei viiks, kõnnid Sina meie kõrval ja juhid meid igal sammul. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas saan täna käia koos Jumalaga?

PALVE TULIPUNKT:
REISIVAD PEREKONNAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.