Jõud teenimiseks

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 10:38-42

Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. (Luuka 10:42)

Peaaegu igal nädalavahetusel teenin vabatahtlikuna oma kirikus. Nii vastan omalt poolt Jumala kutsele ja näitan tänulikkust Kristuse ohvri eest. Mul on pingeline töö ja nädala lõpuks olen tavaliselt üpris väsinud. Füüsiline väsimus vähendab vahel tahtmist kirikusse minna, kuid tänane kirjakoht tuletab meile meelde, mis on tõeliselt oluline. Issanda jalge ees istumine ei tähenda üksnes palvetamist, vaid ka Pühakirja lugemist ja jutluste kuulamist, mis toovad meid Jumalale lähemale. Need harjumused on andnud ka minu teenimistööle uue tähenduse. Mõistan jumalateenistuse tähendust paremini ja püüan alati anda oma parima. Ristiusk pole pelgalt religioon, see on armastav suhe Looja ja tema laste vahel.

Renaldo Yosua (Lääne-Jaava, Indoneesia)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid olla Sinu lähedal, et õpiksime Sind paremini tundma. Aita meid enam pühenduma Sinu teenimisele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jeesuse jalge ees istumine teeb minust parema teenija.

PALVE TULIPUNKT:
PASTORID MAAPIIRKONDADES

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.