Eesmärk

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Filiplastele 3:12-21

...jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale. (Heebrealastele 12:1-2)

Nägin ühe kiriku ees plakatit, mis ütles: “Ettevaatust! Ärge komistage selle otsa, mis teie selja taga on!” Tavaliselt komistame ees olevatele takistustele, kuid järele mõeldes mõistsin, et vaimulikus mõttes komistame sageli just minevikus toimunule. Seal on põhjused, miks me ei suuda elada Jumalale meelepärast elu. Paulus kirjeldab oma usuteed kui võidujooksu. Võidu nimel ei tohi me tagasi vaadata ja kahetsustesse takerduda. Kui kunagine kristlaste tagakiusaja Paulus oleks tegelenud ainult oma minevikuga, poleks ta ilmselt evangeeliumi nii edukalt kuulutanud ja kogudusi rajanud. Tema uus elu oli väärt pingutust ja pühendumist. Peaksime hoiduma komistamast minevikule, vaadates vaid Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale.

Phillip Clark (Rhode Island, USA)

PALVE:
Hea Jumal, aita meil meeles pidada, et annad meie elule eesmärgi ja tähenduse. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal annab jõu edasi minna.

PALVE TULIPUNKT:
ET VABANEKSIME MINEVIKU VARJUDEST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.