Vabadus Kristuses

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 18:18-19

...aga teades, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest. (Galaatlastele 2:16)

Kuigi ma kasvasin üles väga edasipüüdlikus peres, ei pidanud ma koolis oluliseks häid hindeid ega lootnud saada tööd, mis palju sisse tooks. Ma tahtsin leida oma teed, kuid tundsin endal sotsiaalset survet olla edukas. See tekitas alguses tunde, et olen väärtusetu, kuid hiljem hakkasin mõistma, et ma ei pea selle maailma väärtusi omaks võtma. Kui olen loodud Looja näo järgi, siis võin olla ka teistest erinev. Jeesuse läbi saan olla isiksusena tõeliselt vaba. 1. Moosese raamat ütleb, et oleme loodud jumalanäoliseks (1Ms 1:27). Selle maailma väärtused võivad meid Looja loomingus kahtlema panna, kuid meid pole nende alusel õigeks mõistetud. Meie õigus tuleneb usust Jeesusesse Kristusesse. Temas võime olla need, kelleks Jumal meid lõi.

Lara Jarrous (Texas, USA)

PALVE:
Ustav Jumal, olen tänulik selle eest, et mind on loodud Sinu näo järgi ning ma ei pea muretsema ühiskonna ootuste pärast. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala silmis olen täiuslik.

PALVE TULIPUNKT:
ALAVÄÄRSUSTUNDEGA INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.