Tähendamissõna

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 15:8-10

Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. (Luuka 15:10)

Nähes mahapillatud münti, tõstan selle tavaliselt üles ja pistan tasku. Jeesuse tähendamissõnas kaotatud drahmist omab münt hoopis teist tähendust (Lk 15:8-10). Naine otsib seda hoolega taga ja leides on sedavõrd rõõmus, et kutsub naabrid kokku. Nii rõõmustab Jumal patuse pärast, kes meelt parandab. Mil viisil saaksin selle tähendamissõna järgi elada? Iga kaotatud münt kuulub kellelegi, keda Jumal tunneb. Otsustasin järgmise maast leitud mündi omaniku eest palvetada. Minu palve kõlab umbes nii: „Taevane Isa, Sina tunned selle mündi omanikku. Kui ta on Sinust kaugel, siis too ta oma kuningriiki. Kui ta juba kuulub Sinule, siis õnnista teda täna, et ta tunneks rõõmu Sinu heldusest. Aamen“. Vahest kohtume kunagi taevas ja saame üheskoos rõõmustada.

Gary Crabtree (Ohio, USA)

PALVE:
Hea Jumal, näita meile neid, kes vajavad täna abi ja palveid. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Palvetan kõigi inimeste eest.

PALVE TULIPUNKT:
UUED VAIMULIKUD PRAKTIKAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.