Abikäsi

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 5. Moosese raamat 11:18-20

Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. (Matteuse 26:41)

Lapsepõlves oleme kõik püüdnud oma vanemaid aidata. Näiteks vahel sain tuua isale tööriistu kätte või lõpetada naelte sisselöömine, kuigi isa oleks võinud seda ka ise teha. Nüüd tean, et need ühised tööd andsid mulle praktilised oskused, mida saan nüüd oma lastele edasi anda. Jeesus tegi midagi sarnast oma õpilaste heaks Ketsemani aias, öeldes: „Valvake ja palvetage!“ Ta püüdis kaitsta jüngreid, kes olid magama jäänud, tulevaste kiusatuste eest. Seda ei vajanud Jeesus, vaid jüngrid. Nagu mu isa aitas mul õppida lapsena õigeid töövõtteid, kutsub Jumal meid osalema tema töös maailma teenimisel. Selleks on hulk võimalusi – palved, hoolekandetöö, jumalateenistusel osalemine ja palju muud. See kõik aitab meil jüngritena vaimulikult kasvada. Jumal suudaks seda kõike ka ise teha, kuid ta tahab, et me kõik osaleksime tema kuningriigi ehitamisel.

Jason Koon (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Kõigeväeline Jumal, täname Sind, et kasutad meid ma töös maailmas. Aita meil näha igapäevaseid võimalusi Sinu armastuse jagamiseks ja ligimeste teenimiseks. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Alati saab õppida paremini Jumalat teenima.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES ÕPIVAD MIDAGI UUT

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.