Hoiatus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Markuse 9:2-13

Ja tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl: „See on mu armas Poeg, teda kuulake!” (Markuse 9:7)

Stjuardess muutus ärevaks, kuna suurem osa reisijatest ei pööranud mingit tähelepanu tema turvajuhistele. Viimaks kaotas ta kannatuse ja hüüdis: “Kuulake nüüd ometi! Sellest võib sõltuda teie elu!” Stjuardessi hüüatus oli sedavõrd ebatavaline, et pani meid instruktsioone tähelepanelikult kuulama. Peetrus, Johannes ja Jaakobus olid kindlasti kujundanud mingi seisukoha Jeesuse suhtes. Seepärast võis juhtuda, et nad tegelikult ei kuulanud oma õpetajat alati küllalt tähelepanelikult. Olukord muutus mäel, kus Jeesus kirgastati. Pühakirja lugedes olen tabanud end eiramas teatud kirjakohti, mis võiksid mu elu muuta. Arvan end kõike teadvat ja lasen mõtetel mujal rännata. Igal pühapäeval kuulame kirikus Pühakirja lugemisi, kuid kas seda alati tähele paneme? Olen püüdnud sjuardessi hoiatust tõsiselt võtta ja kuulata Jumala sõna, sest sellest sõltub tõepoolest mu elu.

William G. Heck (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Armas Issand, ava me kõrvad kuulmaks Sinu sõnu, milles on eluline tõde. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kontrollin vähem ja usaldan enam.

PALVE TULIPUNKT:
STJUARDESSID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.