Julgustus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 16:1-15

Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. (Roomlastele 16:1)

Mu sõbral on olnud mitu südameseiskumist ja järgmine kord võib olla viimane. Kuna ta on koguduse liige, mida ma varem pastorina teenisin, kutsutakse mind tõenäoliselt teda matma. Mida ma tema kohta ütlen? Püüdsin meenutada kõiki häid mälestusi oma sõbrast, kuid siis tabas mind ootamatu mõte. Miks peaksin ootama matuseid, et oma sõpra tunnustada? Ma võiksin seda teha ju kohe, et teda julgustada ja õnnistada. Kirjutasin sõbrale kirja ja sain ka tänuliku vastuse. Paulus tunnustas oma kaastöölisi Kristuses. Rooma kirja viimases peatükis tervitab ta vähemalt 28 inimest. Ta nimetab paljusid nimepidi ja kirjeldab nende panust evangeeliumi kuulutamisel. Võib olla kindel, et Pauluse tunnustus kinnitas tema kaastööliste usku. Et püsima jääda, vajame usukaaslaste toetust. Seda vajame kohe praegu, mitte järelehüüdes matustel. Juhtigu Jumala Vaim meid nende juurde, kes meie julgustust täna vajavad.

Wayne Greenawalt (Illinois, USA)

PALVE:
Hea Issand, aita meid julgustada oma sõpru, ilmutades Sinu armastust läbi sõnade ja tegude. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Julgustan täna mõnda ligimest.

PALVE TULIPUNKT:
SÕBER, KES VAJAB ABI

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.