Erinevused

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 6:12-16

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: „Järgne mulle!” (Johannese 1:43)

Mu isa oli jutlustaja ning lapsena käisin paljudes kirikutes. Need kogudused, kus isa teenis, olid kõik erinevad. Jumalateenistuse kord, misjonitöö, laagrid, piiblitunnid ja laulud võisid olla sarnased või hoopis erinevad, kuid kõigis kogudustes teeniti omal viisil Jumalat. Jeesus valis 12 õpilast, kes olid väga erinevad, nii iseloomult, oskustelt kui elukutse poolest. Nende hulgas oli kalureid, maksukoguja ja koguni mässaja. Ka Jeesuse laiem järgijaskond koosnes kirjust seltskonnast, kellele ta esitas vaid ühe kutse: “Järgnege mulle!” Tänapäeva kristlaskonda iseloomustab erinev rahvuslik, keeleline, kultuuriline, erialane ja õpetuslik taust. Jeesus armastas ilmselt erinevusi. Teda järgides oleme osa kristlikus kogukonnas valitsevast paljususest.

Stephen Bendit (Colorado, USA)

PALVE:
Armas Jeesus, aita meid mõista neid, kes teenivad Sind erineval viisil – et oleksime üks Kristuse Ihu maailmas. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal ootab üksmeelt.

PALVE TULIPUNKT:
ET NÄEKSIME JUMALAT LIGIMESTES

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.