Palved

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Efeslastele 3:14-21

Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. (Heebrealastele 10:23)

Mu abikaasat ootas ees seitsmes operatsioon. Tal diagnoositi kolm aastat tagasi rinnavähk ja keemiaravi oli kestnud enam kui aasta. Enne haiglasse minekut palvetasime üheskoos operatsiooni kordamineku pärast. Hiljem palvetasin ka kõigi arstide, õdede ja kogu haiglapersonali eest. Lugesin tolle päeva mõtisklust ja mõtlesin oma tavalistele palveteemadele. Lisaks Jumala tänamisele mulle osaks saanud paljude õnnistuste eest mõtlen oma palvetes ikka ja jälle lähedaste inimeste ja iseenda vajadustele. Kas ühed ja samad palved Jumalat ära ei tüüta? Piibel kinnitab paljudes kirjakohtades, et ta ootab meie palvesoove. Meie palved Jumala poole kinnitavad, et meil on kindel lootus tema armule. Paulus väljendab seda kirjas filiplastele: “Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.” (Fl 4:6) Jumal on armastus ja ta kuuleb meie palveid. Tänu olgu Jumalale!

Norman A. Thomas (Virginia, USA)

PALVE:
Armas Issand, Sina tead meie vajadusi veel enne, kui me neid nimetame. Väljendagu meie palved siirast usku Sinusse. Palvetame Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Usk väljendub palvetes.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEDA OOTAB EES OPERATSIOON

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.