Valgus pimeduses

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Filiplastele 4:4-7

Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. (Filiplastele 4:6)

Lapsena kartsin pimedust ja meil põles öösel alati vannitoas tuli, mis paistis minu magamistuppa. Nõrk valgus ja ventilaatori undamine aitasid mul turvaliselt uinuda. Kui valgus ei põlenud, tekkis ärevus ja ma ei suutnud magama jääda. Kui Paulus julgustab meid mitte muretsema, siis peab ta silmas palju tõsisemaid põhjusi kui öine pimedus. Ta kirjutab neid ridu vanglast, kuhu ta oli heidetud evangeeliumi pärast. Pauluse tulevik oli ebakindel ning ta pidas selles olukorras tähtsaks keskenduda Kristusele, kes on maailma valgus. Kui meil puudub selgus Jumala tahte suhtes, siis usaldagem armu, mida pakub Kristuse ligiolu. Tema valgus juhib meid läbi elutormide.

Cody Strawser (Ohio, USA)

PALVE:
Hea Jumal, aita meid vähem muretseda ja usaldada enam Sinu juhtimist. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Muretsemise asemel vaatan Kristusele.

PALVE TULIPUNKT:
MURETSEVAD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.