Aujärje ees

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 8:32-39

Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! (Heebrealastele 4:16)

Kuna ma töötan oma tütrega samas ruumis, tuleb mul tema vajadustega arvestada. Tütrel on astma ja allergia, mistõttu peab ta end hoidma mistahes parfüümide lähedusse sattumise eest. Meie kultuuris on kombeks üksteist sageli kallistada, seepärast olen ka mina igaks juhuks enda lõhnastamise lõpetanud. Pühakiri ütleb: “…ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.” (Ef 5:2) Mina tõin tütre heaolu nimel väikese ohvri, kuid mida tegi Kristus? Ta ohverdas end ristil, et saaks taastatud meie kadunud suhe Jumalaga. Et see teoks saaks, pidi ta loobuma oma positsioonist. Isa tahet täites sai Kristusele osaks ülim au ja õnnistus. Ta istub ja valitseb nüüd taevase Isa paremal käel.

Juan Julio Báez (Dominikaani Vabariik)

PALVE:
Jeesus, meie Issand ja Lunastaja, ülistame Sind ohvri eest, mis avas meile tee Jumala juurde. Sinu ligiolu on kui hea lõhn, mis täidab meie elu. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kristuse läbi tulen Jumala juurde.

PALVE TULIPUNKT:
ASTMAHAIGED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.