Meie anded

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 9:36-42

Aga Joppes oli naisjünger nimega Tabiita, see on tõlkes Gasell. Tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. (Apostlite teod 9:36)

Kui mu ema siit ilmast lahkus, jäi mulle päranduseks tema käsitöökarp. See oli täis nõelu, niite ja igasuguseid muid õmblusvahendeid. Karp oli mulle kallis mälestusese, aga paraku polnud ma ise kunagi õmblustööga tegelenud. Tunnen aukartust käsitöös vilunud inimeste vastu. Näiteks Apostlite tegude raamat räägib jünger Tabiitast, kes paistis silma heade tegude poolest. Tabiita, kes õmbles inimestele riideid ja jagas almuseid, oli sedavõrd austatud, et kuuldus tema surmast sundis Peetrust otsekohe kohale tulema. Leinavad lesknaised nutsid ja näitasid särke ja kuubesid, mida Tabiita oli neile teinud. Kui Peetrus ta surnuist üles äratas, hakkasid paljud uskuma. Küllap põhjuseks olid Tabiita head teod. Ma ei oska küll õmmelda, kuid mul on teisi andeid, millega Jumala armastust väljendada. Meil kõigil on võimalik aidata ligimesi Kristuse juurde.

Rita Hays (Tennessee, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meil kasutada oma andeid abivajajate kasuks. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas kasutan oma andeid?

PALVE TULIPUNKT:
ÕMBLEJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.