Rahutegijad

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 5:1-12

Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Matteuse 5:9)

Meil tuleb suhelda väga erinevate inimestega. Nendeks on pereliikmed, naabrid, töökaaslased, koguduseliikmed ja paljud teised. Meile on omane oodata, et teised inimesed võtaksid omaks meie arusaamad, kuid see saab paraku sageli konfliktide allikaks. Rahulikuks suhtlemiseks ja dialoogiks on vaja, et õpiksime olema avatud kaasinimeste seisukohtadele ja arvamustele. Vanemaks saades olen üha enam mõistnud, kui oluline on kaasinimesi ära kuulata ja võimalusel toetada. Jeesus kutsus meid üles olema rahutegijad kõigis oma suhetes. Püüdkem siis olla need, keda hüütakse Jumala lasteks. „Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!“ (Gl 6:9)

Hugh J. Johanneseson Jr. (Texas, USA)

PALVE:
Rahu Jumal, aita meid olla rahutegijad selles maailmas. Palvetagem Jeesuse õpetatud sõnadega: „Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4). Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Olen inimestega suheldes avatud.

PALVE TULIPUNKT:
ET OLEKSIME RAHUTEGIJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.