Palvevägi

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. korintlastele 12:12-20

Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. (Apostlite teod 2:42)

Mõned aastad tagasi oli mu elus kriis. Sattusin ummikusse ja hakkasin lahendusi otsima vales eluviisis. Mu olukord läks veelgi halvemaks ja viimaks mõistsin, et pean leidma tee Jumala juurde. Minu kirikus tegutses vaimuliku tervise grupp, kus oli võimalik oma probleeme teistega jagada. Alguses olin kahtlev, sest oma nõrkuste ja puuduste tunnistamine pole meie ühiskonnas kombeks. Osalesin ühel kokkusaamisel ja pärast seda hakkas kümmekond inimest minu eest palvetama. Peagi tajusin Jumala ligiolu ja väge, mis aitas mul eluviisi muuta. Mind kinnitasid Pühakiri, jutlused ja Päevasõna lugemine. Enda nõrkuste tunnistamine pole lihtne, kuid see annab võimaluse abi leida. Sõbrad hoidsid mul silma peal ja julgustasid edasi minema. Nende palved ja Jumala abi aitasid mul leida oma elule uue tähenduse.

Jennifer Kirsch (Ohio, USA)

PALVE:
Hea Jumal, tänu Sulle palvekuulmise eest. Anna meile tarkust otsida raskustes abi. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Pöördun abi saamiseks sõprade poole.

PALVE TULIPUNKT:
VÄIKEGRUPID KIRIKUTES

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.