Teerada

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 16:7-11

…jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. (Heebrealastele 12:1-2)

Et eesmärgile jõuda, pidime matkama kolmveerand tundi mööda mägirada. Giid manitses meid olema ettevaatlikud ja vaatama üksnes enda ette. Rada oli tõepoolest raske ja mina olin üks vähestest, kes jalgu ära ei väänanud. Järgisin täpselt korraldusi ja kõik läks hästi. See kogemus meenutas mulle tänast kirjakohta kirjast heebrealastele, mis õhutab meid vaatama Jeesusele. Nii püsime õigel teel. Elutee on täis väljakutseid ja kiusatusi, mis tõotavad otseteed, kuid osutuvad valeks. On vaid üks õige tee – Jeesus. Tema juhib me samme, annab elule mõtte ja pakub igavest elu.

Agueda Suárez Ortiz (Dominikaani Vabariik)

PALVE:
Armuline Jumal, tänu Sulle rahu, lootuse ja igavese armastuse eest. Vaadakem Jeesusele ja palvetagem: “Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kristus on minu usu täidesaatja.

PALVE TULIPUNKT:
MATKAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.