Kingitud elu

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese 3:16-21

Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! (Markuse 12:31)

Sain hiljuti hindamatu kingituse. Ma ei saa kunagi teada, kes selle mulle võimaldas, kuid see on mind aidanud nii füüsiliselt kui emotsionaalselt terveneda. Sain selle läbi uue lootuse ja väljavaate elule. Nimelt leiti elundidoonorilt mulle sobiv neer, mida olin kaua oodanud. Sellised asju juhtub maailmas sageli, kuid minu jaoks oli see ime ja Jumala armu väljendus. Elu on iseenesest ime. Jumal on meid sedavõrd armastanud, et on andnud meie eest oma Poja. See kingitus on meid vabastanud üleastumistest ja andnud igavese elu lootuse. Kolgata pole meie jaoks üksnes mäeküngas, vaid lootuse allikas ja uue elu algus. Mind õnnistati võimalusega elu jätkata, mis on osa Jumala õnnistusest ja armust.

William Kline (California, USA)

PALVE:
Taevane Isa, aita meid olla tänulik elu eest. Palvetagem Jeesuse õpetatud sõnadega: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.” Aamen.] (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püüan olla Jumala armu vahendaja teistele.

PALVE TULIPUNKT:
ELUNDIDOONORID JA ABIVAJAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.