Andestus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 23:32-43

Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” (Luuka 23:34)

Palju aastaid tagasi pidin koolis taluma naeruvääristamist oma liikumispuude pärast. Alati leidus neid, kes minu liikumist imiteerisid ja tänitasid: “Sant, käi kiiremini, muidu jääd kooli hiljaks!” Olin pidevalt pisarais. Kui sellele ajale tagasi mõtlen, teeb see mulle endiselt valu. Kui loen Jeesuse kannatuslugu, siis mõistan, et mulle osaks saadud mõnitused polnud võrreldavad sellega, mida Jeesus pidi taluma. Tema üle naerdi, teda peksti ja löödi viimaks risti. Kannatused ei pannud teda kättemaksu otsima, vaid ta koguni palvetas oma piinajate pärast. Selline on Jumala eeskuju meile. Andestuse vägi võidab viha, valu ja kättemaksu. Ülestõusmine tähendab minu jaoks uut elu, mille toob andestuse kogemine Jeesuse eeskujul.

Lautan Asima Basaria Siregar (Jakarta, Indoneesia)

PALVE:
Armas Issand, õpeta meid järgima sinu eeskuju, andestades ligimestele ja jagades seeläbi ülestõusmise rõõmu, rahu ja armastust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Andestan neile, kes mind taga kiusavad.

PALVE TULIPUNKT:
KOOLIKIUSAMISE OHVRID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.