Ehitus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. korintlastele 4:8-18

Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu. (Psalm 127:1)

Oleme oma kodumaja põhjalikult ümber ehitamas. Lammutada tuleb vaheseinad ja laed, lisaks vahetame kõik torud ja elektrijuhtmed. Paljud tööd jäävad kõrvaltvaatajale nähtamatuks. Majasisesed uuendused teevad elukeskkonna mugavamaks ja turvalisemaks. See töö viis mu mõtted Pauluse sõnadele tänases tekstis. Teda on ahistatud, taga kiusatud ja hüljatud, et Jeesuse elu avalduks tema kaudu. Ühtlasi saab nähtavaks ka ülestõusmise lootus. Alates päevast, mil otsustasin Kristust järgida, on minu elu ümber ehitatud. Järk-järgult on Kristus mind ümber kujundanud ja minu vaimu uuendanud. Tema armastus on andnud jõudu selle maailma survele vastu panna. Ümberehitus võib olla keeruline ja tolmune töö, kuid tulemus on seda väärt. Kui laseme Kristusel enda juures iga päev tööd teha, siis ühel päeval oleme paremad, tugevamad ja viljakamad tunnistajad. Kui püsime Jumala armus, ootab meid ees lootusrikas tulevik. (Jr 29:11)

Jenny Calvert (Texas, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meid nõustuda muudatustega, mis teevad meid enam Kristuse sarnaseks. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Ootan, et Jumal uuendaks mind.

PALVE TULIPUNKT:
EHITUSTÖÖLISED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.