Tulevik

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 2:36-38

...oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. (Tiitusele 2:13)

Olen juba eakas ja kaldun vahel kurtma mitmesuguste tervisehädade üle. Sageli tundub, et minu paremad päevad on juba möödas. Tänasest tekstist loeme kõrgesse ikka jõudnud lesknaisest Hannast, kes ei nurisenud ega elanud minevikus. Ta oli naisprohvet, kelle elu polnud kerge. Abikaasa kaotus tõi sel ajal tavaliselt kaasa vaesuse ja isegi hüljatuse. Ometi oli ta keskendunud Jumala teenimisele ja Messia ootusele. Silmanud Jeesust ema süles, oli ta veendunud tõotuse täitumises. Ta ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. (Lk 24:38) Hanna on meile kõigile eeskujuks. Ta keskendus Jumalale ja elas tuleviku nimel. See pani ta aktiivselt tegutsema. Vananemine mõjutab me mõtlemist ja töövõimet, kuid see ei takista meid vaatamast lootusrikkalt ettepoole Jumala tõotuste täitumiste suunas. See lootus motiveerib meid andma oma parimat – Jumalat kiites, tunnistades ja teisi teenides.

Wayne Greenawalt, Jr. (Illinois, USA)

PALVE:
Julgustuse Jumal, aita meid keskenduda sinu tõotustele ja tulevastele õnnistustele, mitte enese puudujääkidele. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Vanusele vaatamata keskendun tulevikule.

PALVE TULIPUNKT:
JÄRGMISED PÕLVKONNAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.