Tunnistus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 10:1-14

Ma palvetan, et su usu osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes. (Fileemonile 1:6)

Kuna mul on kuulmislangus, mõistan vahel kaasinimesi valesti. Mõni saab koguni pahaseks, kui palun tal öeldut korrata. Ma püüan tegelikult vähe rääkida, et mitte vestluskaaslasi segadusse ajada. Eriti ettevaatlik olen olnud mulle tundmatute inimestega suheldes. Ühel päeval mõistsin, et vilets kuulmine ei takista mind kõnelemast. Ma tean, et Jeesus on minu Päästja ja tänane tekst julgustab mind oma usku teistega jagama, et ka nemad usule tuleksid. Võin jagada evangeeliumi Jeesuse sündimisest, haigete tervendamisest ja ristisurmast meie kõigi lunastamiseks. Igavese elu tõotus on liiga tähtis, et seda üksnes endale hoida! Oma tunnistuse andmine pole alati lihtne, kuid Jumal on ustav ja näitab meile, kuidas seda parimal viisil teha.

Donna J. Howard (Wisconsin, USA)

PALVE:
Armas Issand, juhi meid nende juurde, kes vajavad evangeeliumit ja anna meile julgust jagada nendega sõnumit Sinu sünnist, surmast ja ülestõusmisest. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Erivajadused ei takista Jumalat teenimast.

PALVE TULIPUNKT:
KUULMISLANGUSEGA INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.