Eestpalved

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 8:18-27

Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. (Psalm 121:2)

Kui tavaliselt alustame uut aastat rõõmsa ootusega, siis 2014. aasta esimesed kuud olid meie peres murelikud. Meie neljaaastane poeg Ben oli raske ajutraumaga haiglas ja polnud kindel, kas ta jääb ellu. Olime lootust kaotamas ja murest murtud. Raskele olukorrale vaatamata tajusin Jumala ligiolu ka sellel pimedal tunnil. Suutsin üksnes palvetada: “Issand, palun aita meid!” Juhtusin lugema Pauluse kirjast roomlastele: “Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.“ (Rm 8:27) Püha Vaim teab meie tundeid, mõtteid ja südame igatsusi. Tema viib need Looja ette meie eest. Kui oleme sedavõrd rõhutud, et ei leia sõnu, palvetab Vaim meie eest ja täidab südamed rahu ja lootusega, mis lähtub Jumala armastusest.

Karen Woodard (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Issand, täname Sind Püha Vaimu eest, kes palvetab meie eest siis, kui me ise ei suuda. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püha Vaim palvetab raskes olukorras minu eest.

PALVE TULIPUNKT:
AJUTRAUMA SAANUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.