Teenimine

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 25:14-30

Teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. (1. korintlastele 12:5-6)

Mul oli ammune soov meie kiriku tegemistes osaleda, kuid ma ei leidnud sobivat võimalust. Ma ei mängi pille ja lauluhääl on tagasihoidlik, mulle ei sobi ka õpetamine ja inimeste juhtimine. Nii olin segaduses ega osanud kusagil initsiatiivi üles näidata. Kuidas saaksin koguduses kaasa teenida? 2016. aasta alguses tajusin Jumala märguannet teha kaastööd meie koguduse nädalalehele. Kirjutasin artikli ja see avaldati. Minu kirjatöö sai positiivset tagasisidet ja see julgustas mind edasi kirjutama. Olen Jumalale väga tänulik võimaluse eest sel viisil teenida. Võimalusi Jumalat teenida on mitmeid, ka väljaspool kirikut. Meie maal on palju abivajajaid – vanu inimesi, leski ja orbe. Lisaks materiaalsele abile on meil alati võimalus inimesi ära kuulata. Kui teenime kogu südamest, paistab Jumala valgus meie kaudu maailma. Viimaks kuuleme Issanda sõnu: „Tubli, sa hea ja ustav sulane.“ (Mt 25:21)

Linawati Santoso (Ida-Jaava, Indoneesia)

PALVE:
Hea Jumal, ava me silmad ja südamed, et näeksime võimalusi teiste inimeste teenimiseks. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal ootab siirast pühendumist.

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.