Alati võitja

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Filiplastele 1:20-24

Sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme - me oleme Issanda päralt. (Roomlastele 14:8)

Kui mu sõber Charles valmistus südameoperatsiooniks, oli ta hing rahulik. Ta teatas: “Mis ka ei juhtuks, mina jään võitjaks.” Mõned aastad hiljem oli ta samas olukorras ja läks taas samade mõtetega rahulikult operatsioonile vastu. Apostel Paulus kirjutas Rooma kristlastele ja julgustas neid uskuma, et nii elades kui surres saavad nad olema koos Kristusega. Sõber Charles lahkus viimaks igavikku, et olla koos Issandaga. Tema elutargad sõnad kinnitavad ja lohutavad mind endiselt. Kui keegi meist peaks oma usu pärast Kristusesse kannatama, võib ta olla kindel, et jääb igal juhul lõpuks võitjaks.

Ted De Hass (Iowa, USA)

PALVE:
Issand, tänu Sulle ligiolu eest igas olukorras. Palvetagem Jeesuse eeskujul: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]” (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jeesus on minuga igas olukorras.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEDA OOTAB SÜDAMEOPERATSIOON

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.