Lakkamatud palved

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. tessalooniklastele 5:12-24

Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! (1. tessalooniklastele 5:16-18)

Olen olnud kristlane enam kui 40 aastat ning uurinud Pauluse esimest kirja tessalooniklastele palju kordi. Kuid alles siis, kui meie noorim poeg saadeti sõjalisele missioonile, hakkasin Pauluse sõnade sügavust paremini mõistma. Kui oled teadlik ohtudest, mis sinu lähedast ähvardavad, siis leiad end igal ajal palvetamas – juukseid kammides, autot juhtides ja lõunat süües. Sellest pidevast palvest kujunes minu jaoks uuel tasemel osadus Kristusega. Issand on alati lähedal, kuid kui sageli pöördume tema poole palves? Tänaseks on meie poeg õnnelikult koju tagasi jõudnud. Vanematena oleme teinud laste kasvatamisel oma parima, kuid tegelikult kuuluvad nad Jumalale. Meie eesõigus on kõik mured ja rõõmud ikka ja jälle palves Päästja ette tuua.

Ted Whitford (California, USA)

PALVE:
Taevane Isa, täname Sind palvete kuulmise ja neile vastamise eest. Aita meid jätkuvalt palvetada igal uuel päeval. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Rõõmustan ja olen alati tänulik.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KELLE LÄHEDASED ON SÕJAVÄES

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.