Eeskuju

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 25:31-40

Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Matteuse 25:40)

Minu ema kasutas iga võimalust evangeeliumi kuulu-tamiseks. Kord nägin, kuidas ta tunnistas bussipeatuses kontrolörile, kes kuulas hoolega ja näis olevat liigutatud. Ema armastas inimesi ja näitas seda välja. Kui olin valmistumas vaimulikuks teenimistööks, kuulasin muu hulgas loenguid isikliku kristliku tunnistuse andmisest. Tegelikult olen alati ema eeskujule mõelnud. Tema soov jagada inimestega Kristust rajanes tõelisel murel inimeste pärast, mitte klassiruumis õpitud metoodikal. Ema avaldas muljet, sest tema usk oli tõeline ja ta soovis, et kõik inimesed õpiksid tundma Kristuse päästvat väge. Ta ei pidanud end vaimulikuks, kuid aitas abivajajaid, julgustas ja palvetas nendega ning jagas oma usku. Ta tegi seda, mida oli vaja teha. Ema õpetas mulle, et usujagamine ei pea olema keeruline või meetodi-põhine. Seda saame me kõik teha – igal pool ja igal ajal.

Thad H. Carter (Texas, USA)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid jagada kaasinimestega Sinu armastust ja sõnumit päästest. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kinnitab mind haiguses.

PALVE TULIPUNKT:
MEIE USUEESKUJUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.