Väärtused

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 8:3-9

Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. (Galaatlastele 4:7)

Hiljuti ostsin oma kogusse ühe haruldase vana mündi, millele oli vermitud väärtus – viiskümmend senti. Muidugi pidin selle eest maksma palju enam. Mündil oli seega kaks väärtust: talle kunagi valitsuse poolt omistatud ning tänapäeval numismaatikute poolt makstav hind. Sageli näib nii olevat inimestega. Ühiskond väärtustab oma liikmeid sotsiaalse seisundi, sissetuleku või koguni välimuse järgi. Jumal näeb meid kui oma lapsi, kelle eest Jeesus elas, suri ja üles tõusis. Looja eesmärgiks on meid kõiki kokku koguda oma riiki, kus valitseb rahu, õigus ja kaastunne. Kui me õpime inimesi hindama nende sisemise väärtuse põhjal, siis anname neile väärikuse ja ehitame üles Jumala riiki. Kui õnnistame ligimesi, saame ka ise õnnistatud.

Philip Rice (Michigan, USA)

PALVE:
Hea Jumal, aita meid näha kõigi inimeste väärtust ja mõista, et oleme kõik Sinu lapsed. Palvetagem Jeesuse õpetuse kohaselt: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]” (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal on minu teejuht.

PALVE TULIPUNKT:
ET VÄÄRTUSTAKSIME IGA INIMEST

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.