Sõna vägi

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 23:1-6

Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind. (Psalm 23:4)

1980. aasta aprillis toimus Libeerias verine riigipööre. Tänavatelt kostis tulistamist, aga meie olime kodus peidus ja kordasime 23. psalmi. Seinte pihta tulistati, seejärel löödi uks maha ning hakati maja läbi otsima. Sõdurid leidsid meid magamistoas palvetamas. Jumal hoidis meid ning me jäime ellu. Palvetades lähtusin kirjast heebrealastele, mis ütleb: „Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.” (Hb 11:1) Meil oli üksnes usk ning nüüd ma tean, millist väge usk Jumalasse ja tema Sõnasse omab. Möödunud on 40 aastat ning ma õpetan seda salmi ikka oma lastele, lastelastele ning naistegrupile, keda nõustan. Raskel ajal kordan ikka 23. psalmi, sest Issand on alati lähedal.

Angela Peabody (Virginia, USA)

PALVE:
Taevane Isa, aita püsida Sinu ligiolus ja saada usus tugevamaks. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala sõnas on vägi aidata igas olukorras.

PALVE TULIPUNKT:
OHTLIKUS OLUKORRAS INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.