Mis on armastus?

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. korintlastele 13:4-7

Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses. (Efeslastele 4:1-2)

Olen õpetaja ja mööda puiesteed vana koolimaja poole kõndides kuulen juba kaugelt õpilaste rõõmsaid hääli. Uue kooliaasta algus on alati ootusrikas, ees ootavad uued kogemused ja võimalused õppimiseks. Palju on ka väljakutseid. Mõned minu õpilased pole omandanud piisaval tasemel inglise keelt, teistel on mitmesugused õpiraskused. Igapäevase hommikupalvuse lõpuks loen alati kirjast korintlastele 13. peatükki, mis räägib armastusest. Minu pühapäevakooli õpetaja soovitas kunagi asendada salmides 4-7 sõna “armastus” sõnaga “Jeesus” ja lugeda salmid uuesti läbi. Seejärel pidime asendama selle omaenda nimega, ning lugema taas teksti ette. Nii jäi meile kõigile meelde, milline on Jumala armastus. Püüan selliselt kohelda igal päeval nii oma õpilasi kui kõiki teisi, kellega mu tee ristub.

Pam Hickerson (Texas, USA)

PALVE:
Armastav Jumal, aita kohelda kõiki kaasinimesi armastuse, kannatlikkuse ja lahkusega. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas väljendan täna Jumala armastust?

PALVE TULIPUNKT:
ÕPILASED JA ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.