Ustav teener

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. Saamueli 3:1-10

Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! (5. Moosese raamat 6:5)

Mulle meeldib lugu Saamuelist. Tema ema Hanna palus Jumalalt last ja see palve täideti. Siis andis Hanna oma poja Saamueli templiteenistusse, nagu oli lubanud. Väike Saamuel pidi abistama Siilos elavat ülempreestrit Eelit, aga tõenäoliselt pidi ta teenima ka templit külastavaid usklikke. Töö Jumala kojas võis olla lapsele raske, kuid ta tegi seda rõõmu ja kohusetundega. Saamuel ei nurisenud ka siis, kui arvas kuulvat Eeli kutset keset ööd. Ta oli valmis kuuletuma ning ei pidanud ühtki käsku tühiseks või tüütuks. Selline ustavus sai Jumala poolt tasutud ning talle usaldati suured ülesanded. Temast sai üks Iisraeli suurimaid prohveteid. Jumalat kogu südamest armastada tähendab ohverdada oma aega, talente ja vahendeid. Ükski töö Jumala riigis pole tühine või alandav – kõik on püha ja Jumalale meelepärane. See lugu julgustab meid pühendama end täielikult Issanda teenimisele.

Wati Mollier (Nagaland, India)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid teenida Sind Saamueli eeskujul. Aita olla kõiges ustav, et saaksid meist heameelt tunda. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Ustavus on pühaduse tunnus.

PALVE TULIPUNKT:
USTAVUS JUMALALE

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.