Uus võimalus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 2. korintlastele 5:18-20

Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi. (Apostlite teod 20:24)

Kui minust sai 25 aastat tagasi kristlane, siis võtsin väga tõsiselt Issanda korraldust: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad.” (Mt 28:19) Töötasin tol ajal oma kodulinnas Peterburis paljude välismaiste misjonäride tõlgina. Pärast kolimist Ühendriikidesse sai minust koduperenaine, kes elab nüüd farmis ja kasvatab nelja last. Kuidas olla sellises olukorras misjonär? Juhtusin lugema Pauluse kirjast galaatlastele: “Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Gl 6:2) Palusin Jumalalt selgust, kuidas seda käsku täita. Kohtasin peagi üht naist, kes tegi käsitööd ja müüs seda heategevuse eesmärgil. Müügitulud läksid organisatsioonile, mis rajas põua all kannatavatesse piirkondadesse kaevusid. Tajusin siin Jumala juhtimist ning andsin sellele projektile oma panuse – riidematerjali, millest sai teha lapitekke. Tekid müüdi maha ja raha eest ehitati järjekordne kaev. Sellest kuuldes olin tänulik Jumalale, kes kutsub meid misjonitööle ja kingib selleks igaühele ainukordse võimaluse.

Tatiana Claudy (Indiana, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meid mõista, kuidas jagada head sõnumit kõigi inimestega. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal näitab mulle uusi võimalusi teenimiseks.

PALVE TULIPUNKT:
TÕLGID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.