Tunnistus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 6:27-36

Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. (1. Peetruse 3:9)

Mul oli kunagi ülemus, kellega oli raske ühist keelt leida. Ta näitas üles vaenulikkust alluvate suhtes ja meie suhted muutusid aina pingelisemaks. Ka minu kolleegidel olid samad kogemused ja umbes aasta pärast otsustas ülemus töölt lahkuda. Viimasel tööpäeval vajas ta abi oma asjade pakkimisel ja üks töökaaslane, kelle teadsin olevat kristlase, tõttas appi. See pani mind imestama, sest ka nende omavaheline suhe oli olnud keeruline. Me ootame teiste suuremeelsust, kuid kas me inimestena väärime tegelikult Jumala soosingut? Piibel räägib sellest, kuidas tark Abigail võitis Taaveti südame (1Sm 25:2-42). Peetrus salgas oma õpetajat, kui too kinni võeti (Lk 22:47-62; Jh 21:15-19), ometi andis Jeesus talle andeks. Need ja paljud teised lood õpetavad, et me peaksime õnnistama neid, kes meile halba teevad. Mida olen teinud sellist, et võiksin loota Jumala andestusele? Ilmselt mitte midagi. Seega oleme kõik samas olukorras. Seda mõistnud, läksin samuti appi endise ülemuse asju pakkima.

Steve Smith (Texas, USA)

PALVE:
Issand Jeesus, tänu Sulle, et oled meile andestanud. Anna meile jõudu olla ligimeste suhtes armulised. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Õnnistan neid, kes mind halvasti kohtlevad.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEL ON VAENULIKUD TÖÖKAASLASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.