Kohtumine Jumalaga

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. Korintlastele 2:9-16

Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel mõlema keerubi vahel, mis on tunnistuslaeka peal, kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda. (2. Moosese raamat 25:22)

Pärast kooli lõpetamist töötasin ühe haigla IT osakonnas. Meie tööruumid olid parklakorrusel ning ma püüdsin lõunavaheaja väljas päikese käes veeta. Kord jalutasin haigla kabelisse, kus nägin esmakordselt Päevasõna. Noore kristlasena hakkasin seda lisaks Piiblile lugema, sest soovisin Jumala häält kuulda ja teda paremini tundma õppida. See soov on mul tänaseni südames ning Jumal räägib endiselt nii Pühakirja kui Päevasõna vahendusel. Ma loen seda igal hommikul ja palun, et Jumal räägiks minuga oma sõna läbi. Tänane kirjakoht räägib sellest, kuidas Mooses kohtus Jumalaga seaduselaeka juures. Meie olukord on palju lihtsam – Jumala Vaimu läbi, kes meis elab, saame olla temaga osaduses igal ajal. Temas on armastus, andestus, julgustus, tarkus ja juhtimine. Igatsen Jumalaga kohtudes igal päeval usus kasvada palve ja Pühakirja lugemise läbi.

Irene E. Chomicki (Texas, USA)

PALVE:
Taevane Isa, tänu Sinu sõna ja Püha Vaimu eest. Tänu võimaluse eest tulla igal ajal Sinu ligiolusse, et panna tähele Sinu juhatust. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal on kõikjal kohal.

PALVE TULIPUNKT:
INFOTEHNOLOOGID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.