Hingeankur

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 27:13-26

Kartes, et me paiskume karidele, heitsid nad laeva ahtrist välja neli ankrut ja jäid ootama päevavalgust. (Apostlite teod 27:29)

Tänane tekst kirjeldab vangistatud Pauluse teekonda Rooma. Laev, millel oli umbes 300 meest, sattus ohtlikku tormi. Olukord oli lootusetu ja hirm suur, kuid keset meeleheitlikku olukorda ilmus Paulusele ingel, kes tõotas kõigile pääsemist. Need sõnad andsid apostli hingele enam kindlust, kui laevaankrud. Seda lootust rõhutab Kiri heebrealastele: „...kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest, mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud.“ (Hb 6:18-19) Jumal on ustav igas olukorras. Me ei pääse elutormidest, kuid raskustega silmitsi seistes peame kasutama õiget ankrut. Eksivad need, kelle jaoks raha, hea tervis või kindel töökoht tagab turvalisuse. Alati on meie käeulatuses palju usaldusväärsem ankur – Jeesus Kristus, kes läks läbi kirjeldamatust tormist ristipuul ning tõusis üles surnuist, et olla koos meiega. Usaldagem Kristust, meie hingeankrut!

Esa-Pekka Mattila (Soome)

PALVE:
Armas Jumal, tänu Sulle ustavuse eest. Aita meid toetuda palvetades lootuse ankrule: „Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kellele saan täna pakkuda lootuse ankrut?

PALVE TULIPUNKT:
MEREMEHED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.