Tugev usk

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 17:14-20

Aga tema ütles neile: „Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: „Siirdu siit sinna!”, siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu. (Matteuse 17:20)

Kolisin pärast linnaelu tagasi kodulinna ja ühinesin oma kunagise kodukirikuga. Oletasin, et väikesel kogudusel ei saa olla kogukonnale samasugust mõju nagu suurtel linnakirikutel, kuid ma eksisin. Kuigi arvuliselt väike, osales meie kogudus paljudes ettevõtmistes – jagas abivajajatele sadu toidupakke, aitas elamuid ehitada ja parandada ning teenis kogukonda muul viisil. Ka väike usk võib liigutada mägesid. Jeesuse kaasaegsed võisid mõelda vahel minu kombel – kas väikelinnas elavatele tavalistele vanematele sai sündida Messias? Kuidas temast, kes töötas puusepana ja suhtles kaluritega, võis saada inimkonna Päästja ja Lunastaja? Kui me kahtleme oma teenimistöö mõttekuses, siis mõelgem Jeesuse jüngritele. Neid oli ainult 12, kuid nad ilmutasid Jumala tahet kogu maailmale.

John Grube (Texas, USA)

PALVE:
Taevane Isa, kui tunneme end tühistena, siis anna meile usku, et võiksime kaasinimesi teenida. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Olen Jumala silmis eriline.

PALVE TULIPUNKT:
VÄIKESED KOGUDUSED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.