Osadus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Heebrealastele 10:19-25

Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. (Heebrealastele 10:24-25)

Keegi pole täiuslik. olen püüdnud oma eluviisi parandada ning leida sügavam osadus Jumalaga. selleks olen võtnud aega Piibli lugemiseks, mõtiskluseks ja palveks. Samas olen mõistnud, et lisaks Jumalaga kahekesi olemisele vajan kasvamiseks ka usukogukonda. Ühinesin kooriga ning noorte täiskasvanute grupiga, sest olen kogenud, et vahel kõnetab Issand mind teiste kaudu. Kristlik kogukond on vahend, mille kaudu saame julgustatud ja ehitame üksteist üles. Üheskoos kasvame vaimulikult viisil, mis üksinduses pole võimalik.

Mavula Sabbath Kefas (Baden-Württemberg, Saksamaa)

PALVE:
Armastav Jumal, tänu Sulle kristlaste osaduse eest, ilmuta end meile jätkuvalt selle kaudu. Palvetagem Jeesuse palvet: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.] (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas mu kogukond toetab mu usku?

PALVE TULIPUNKT:
MINU USUKOGUKOND

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.